Луксозни къщи в България – едно възможно бъдеще

луксозни имоти

Unique Estates се интересува от тенденциите в строителството на луксозни къщи в България и на тяхното възможно бъдеще

Интересното е, че ако се опитаме да следваме определението, което в свързано с категорията luxury, то можем да стигнем до още по-интересни изводи. Може да се окаже, че на базата на общовалидните качества, които са характерни за луксозните домове, много хора живеят или имат абсолютно същите предимства. Това е валидно и за България, където природа и културно-историческо наследство са в много силна връзка и създават атрактивни условия за живот на много българи, които искат да са част от тази връзка.

В крайна сметка, ако излезем от общата рамка за лукс, ще видим, че България е уникална страна, която има всички предпоставки и положени основи за развитие на луксозни къщи. Първо, архитектурата в България на много места е близка до Възрожденската, това позволява реализиране на луксозни проекти в стари сгради, които отново да придобият своя нов живот.  Второ, модерната архитектура, може от места с по-скромни възможности като локация и инфраструктура да направи изключителни шедьоври на строителното изкуство.

Има места, с гледки и в близост до обекти с изключителна историческа стойност, където чувството за лукс избликва от само себе си. Такива са градове като Велико Търново или Пловдив. Такъв е центърът на София. От Unique Estates могат да покажат много примери за по-обикновени къщи, които заради локацията си и дивната природа около тях, просто крещят с думичката лукс в тях. Имоти реализирани като луксозни къщи на тези места, съвсем естествено ще имат по-висока цена и ще са за клиенти, които ще могат да си ги позволят.

http://www.luksozniimoti.com – оферти с луксозни къщи.

От всичко казано дотук, следва да направим един важен извод. Понеже категорията луксозни къщи и като цяло лукса е относително понятие. България разполага с основите, които са свързани с общоприети изисквания за луксозни локации и реализации на луксозни къщи. Това дава предпоставка, за строителство и за реализация на луксозни къщи в близко бъдеще, които да са атрактивни както за много българи, така и за чужденци. Unique Estates ще бъдат там, за да го отразят и доведат близо до потенциалните клиенти.