Висококачествена техника в полза на земеделските стопани – вижте предложенията за дискови брани от Агропът2011

48716157877-9852

Фермерите имат различни предпочитания по отношение на това как да осигурят плодородие на почвата. Естествено не само торенето, пръскането  и поливането играят роля да това, а и навременното обработване. Използването на техника в модерното земеделие е особено застъпено като дейност поради това, че стопаните днес не обработват два или три декара, а огромни площи. Това несъмнено няма как да бъде ефективно обслужено ако не се разполага с машини и инвентар за качествена обработка на почвения слой. Отстраняването на плевелите, подобряване и снабдяването но почвата с кислород и осигуряване на влажност са само част от предпоставките културите да се развиват в норма и достатъчно добре за да получите и добиви, които да си заслужават. Затова инвестицията в машини и съоръжения е процес, който фермерите добре обмислят и не подценяват като главен ресурс за постигане на резултати. Представяме дискова брана – agropat2011, с която се постига добро разрохкване на почвата и така се подготвя леглото за засяването на съответната култура. Всъщност независимо дали сте зеленчукопроизводители или наблягате на етерични или зърнено житни култури дисковането има благоприятен ефект от гледна точка на това да се подготви почвата. Не само, че се отстраняват плевелите, но и с помощта на качествена дискова брана се постига обработка между 10 и 18 сантиметра дълбочина.48429347699-3041

Критериите за избор на дискова брана при фермерите се конкретизират въз основа на главно отглежданите култури. Съвременните модели, които Агропът2011 представя в своя каталог са съобразени с изискванията на стопаните и техните нужди. За да е качествена една дискова брана тя трябва да е достатъчно здрава за да бъде използвана при всякакви природни условия, повишена влажност или засушаване. Не само разрохкването на почвата се постига с дисковането. Упоритите плевели дори след третиране с препарати могат отново да се появят. С преминаване и изкореняването им фермерите успяват да ги отстранят доста по-надеждно като по  този начин се постига доста ефективна почвена обработка.

Дисковите брани са разнообразни като видове и модели. В зависимост от това с каква теглителна мощ разполагате обикновено де избира и подходящия инвентар. Независимо от културите, които се отглеждат дисковата брана винаги влиза в роля за да подготви почвата за засяването. Те могат да бъдат дори комбинирани с култиватори, плугове или сеялка, но не са рядкост и тези, които се използват като самостоятелен прикачен инвентар. Фермерите я определят като изключително продуктивна и ефективна почво обработваща техника. В сайта на Агропът2011 ще намерите богата гама от модели дискови брани, които да подпомогнат и подобрят дейността на земеделския бранш.