Дискови брани от MASS – избора на българските земеделски стопани

дискови брани

Подбора на селскостопанската техника в 21 век със сигурност е повлиян от технологиите. Всъщност ако се замислите така е правилно, защото с оглед на намаляване разходите, създаване на конкурентни условия за работа на стопаните, както и постигането на висока производителност и качество на реколтата се изисква ползването на машини и инвентар, които да подобрят този трудоемък процес. Всяко земеделско стопанство разполага с надеждна и сигурна техника, която да бъде използвана при съответните агро технически мероприятия. На фона на многообразието, което ни предлагат търговци и производители се отличават дисковите брани MASS. През последните години почвената обработка се превърна в основен процес, с който може да се гарантира количество и качество на продукцията. Ето защо фермерите се съсредоточиха в инвестиция на точно определен инвентар, с който наистина резултатите, които получават да са напълно ефективни и целенасочени.дисковане

Както при плуговете и култиваторите така и тук при покупка на дискови брани с марката MASS стопаните обръщат много високо внимание на това с какво именно ще бъде подпомогнат техния работен процес. тъй като се предоставят разнообразни варианти на фермерите те съсредоточават своя избор основно върху инвентар, който действително да отговаря на характеристиките на полето. Поради това някои стопани избират мини дискови брани, а други прикачни модели с по-голяма работна ширина. Освен това възможностите за дълбочина на която дисковете раздробяват почвата и я разрохкват също е от значение, защото при всеки тип култура, която  се отглежда си има агротехнически план, който действително носи много повече положителни резултати.

След като реколтата бъде прибрана почвата има нужда от почивка. Всички растителни и плевелни остатъци следва да бъдат отстранени. По този начин не сам се освобождава терена от насажденията, но и размесването на корени и остатъци има особено значение за подобряването на плодородието. Естествения процес на разлагане на остатъците има положително влияние върху подготовката на земята за следващите засаждания и именно в това се състои и дисковането – да раздроби остатъците и да спомогне за аерирането и подобряването на влагата в почвата.

Ако процеса ви звучи твърде сложно това се дължи на факта, че се следва винаги съответния агротехнически план, който спомага на обработваните площ да придобият високи плодородни качества. Затова много от фермерите предпочетоха дисковите брани на MASS като средство, с което не само повишават нивото на производителност, но същевременно си гарантират и една дългосрочна инвестиция с инвентар, доказан като качество на българския пазар. Дисковите брани на MASS са популярни не само сред стопаните у нас, но и в чужбина именно заради своите безупречни качества като здравина, устойчивост и повишаване плодородието на почвата.