Отмина ли периода на изкупуване на земеделска земя?

земеделски имоти

още с връщането на одържавените земи след падането на тоталитарния режим доста хора се оказаха притежатели на имоти, които нямат никакво желание да стопанисват. Определени групи предприемачи започнаха доста сериозно да се занимават със земеделие, което пък от своя страна провокира и търсенето за покупка на земя. Процеса тръгна твърде плахо, но след приемането на страната ни в Европейския съюз интереса към сектора Земеделие се засили поради добрите субсидии и привилегии, които стопаните започнаха да получават като финансова помощ. Последва и период на изкупуване на земеделска земя, което се оказа и една много ефективна инвестиция. Стопаните не само увеличават обработваемите си площи, но освен това имат и възможността да получат финансова подкрепа от европейските фондове за подпомагане на дейността им.земеделска земя

Имайте предвид, че добре разиграните карти на доста земеделци ги направи едни от най-богатите хора в държавата, тъй като чрез изкупуването на земи те увеличиха своя капитал и стигнаха до изключително високи добиви. Това бе и причина цените на земеделските земи да достигне до над 1400 лева за декар в определени райони, което пък от своя страна направи и не малко наследници богати. Сигурно си спомняте как се появиха множеството хотелски комплекси в нивите край Черноморието. Всички земи, които се намираха в близост до плажовете се изкупуваха и чрез смяна на тяхното предназначение на мястото на имоти с трайни насаждения се започнаха мащабни проекти за комплекси и места за забавление на туристите. Именно тогава настъпи бума в сключените договори за покупко-продажби на земеделски имоти, което даде резон за презастрояването на много от атрактивните райони.

Естествено, че това масово изкупуване на земеделска земя вече премина и почти няма атрактивни и плодородни площи, които да са обект на вниманието на земеделци и инвеститори. Реално към момента има държавен фонд от площи, както и имоти на частни собственици, които или не са достатъчно атрактивни за продажба или пък наследниците са твърде много и не могат да стигнат до конкретно решение как да процедират със собствеността си – да продават или да я оставят в ръцете на арендатори, обработващи земи, като за това получават някаква наемна цена.

Така, че пазара със земеделските площи премина през големи катаклизми – от много високи и почти нереални цени за декар площ, до твърде ниски в запустелите райони, в които няма особен интерес за развитие на земеделие или пък инвестиране в туристическа дейност. Ако трябва да обобщим какъв е статута към момента на собствеността на земеделски земи, то основния фонд е в ръцете на големите инвеститори, последвани от арендаторите-предприемачи и съвсем малък процент собственици на земи, които ги отдават под наем.