Общностно складиране – специфика на услугата

общностно складиране

Още с присъединяването на страната ни към Европейската общност се наложиха различни облекчения от страна на митническите режими. Така например страните от общността получиха възможността да използват различни форми на транспортиране на стоки и товари, при които се елиминират всякакви формалности, които бяха свързани с редица разходи по вноса и износа на стоките. Едно от предимствата, които получи страната ни е и така нареченото общностно складиране, което се отнася за товари, които са с произход страни членки на Европейския съюз. Общите принципи и правила на общността дава шанс да се складират стоките на места, които са под митнически контрол, но не се налага спазването на конкретен режим и плащане на различни митнически тарифи, които допълнително да оскъпяват себестойността на продуктите и стоките.складиране

Общностното складиране е известно още като митническо складиране, тъй като то е под контрола на складове, които действително оказват пълно съдействие по отношение на сигурността на товарите, които са обект на съхраняването. Тъй като според регламента на Европейската общност се спазват общи принципи и правила преминаването на стаки, товари и хора през вътрешните граници на общността не подлежат на митнически ограничения. Затова използването на складове за стоки, обект на износ или внос от страна членка на съюза е известно като общостно складиране.

Преди да бъдат складирани в такива пространство, обект на митнически контрол освен режима,под който попадат стоките е много важно да се има предвид и това дали те са акцизни.  При общностното складиране има една доста приемлива особеност за търговците от Еврозоната. При тях може да се предвиди отложено плащане на акцизните такси, което на практика е едно огромно удобство. През периода на използване на митническия склад стоките и товарите са защитени и едва при заплащане на изисквани държавен налог могат да се направи освобождаване и контролирано напускане на акцизните стоки от митническия склад.

Имайте предвид, че не всеки склад може да бъде наречен митнически и предоставящ услугата общностно складиране. Това са специфични сами по себе си пространства, при които се изпълняват строги правила за изграждането на такива складове, спазването и контролирането на влизането и излизането на стоките в него и пълен контрол от страна на митническите служители. Изключително голяма инвестиция е създаването а такива складове и както сами предполагате те не са собственост на държавата, а на частни фирми, които са специализирани в подпомагане на митнически услуги за клиентите. Такива са спедиторски и логистични компании, които освен организиране на международен транспорт разполагат и с възможност да извършват общностно складиране, като услугата е под контрола на митническата администрация в конкретни случаи.